Жергиликтүү кеңешинин 22.08.2023-жылынын №150 токтому

30 Января 2024

Кой-Таш айылы, Аблесов, Кул уулу Кытай, Ракишев жана Шокльная
көчөлөрүнүн ортосунда жайгашкан жер тилкеси боюнча Кой-Таш
айылынын генпланына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө Таш-Мойнок айыл
өкмөтүнө макулдук жана өтүнүч берилсин.
Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирсин.
Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жогоруда корсөтүлгөн жер тилкесинин
тиешелүү документтерин даярдоого 150 000 (жүз элүү миң) сом бөлүнүп
берилди
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө төрайымдын орун басары
В.Чылпакбаевага жүктөлдү

Файлы:
  1. №150.PDF (657.30 KB)