Өнүгүү планы

Жергиликтүү жамаат менен  Таш-Мойнок ЖӨБ органдарынын 2017 жылга

БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

 

Багыты: Инфраструктура                                                                                                                                                           

1. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Таш-Мойнок АА   ички  жолдордун  начардыгы.  Адамдардын басып журуусуно онгул,донгул болуп кыйын болуп жатат.  Озгочо жаз жана куз мезгилдеринде баткак болуп басканга оор болуп жатат. Балдар мектептен кайтышканда баткакка батып,   белчеден  ылай болуп келишет.Озгочо  Кызыл-Бирлик ,Кой-Таш,Прохладное,  Беш-Кунгей  айылдарында  жаны   уйлор  салынып,  кочолор  узарып  жатат, бирок  жаны  жолдор  салына  элек,  онгул,  донгул.Басып  жургонго  кыйын.

 

Бенефициарлар:_________86    анын  ичинен  аялдары   48___Горное-Маевка,Кызыл-Бирлик,Кой-Таш,Таш-Мойнок айылынын /АА жашоочулары

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Айылдын аталышы Мөөнөттөр Каржылоо      

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  

Күтүлгөн жыйынтык

ААта  таштандыларды  чыгаруу кызматын    уюштуруу

1-тапшырма.

ААнын   айылдарындагы  ички  жолдорду   ондоо    иштерин  уюштуруу( документтерди даярдоо, жумаштарды уюштуруу жана жургузуу: шагыл  токтуруу,  тегиздоо ж.б.) Кой-Таш а.  борбор кочолордо тротуарларды уюштуру

Горное-Маевка,  Кызыл-Бирлик,

Таш-Мойнок, 

 Кой-Таш  

март-октябрь  2017 ж

1000, 0

мин. сом
     

Асанкулов Б., -АО нвестиция боюнча адис, Токторалиева Т., АО  ФЭБ  жетекчиси, Айыл башчылар,

_____________ДТ лидери,
Горное-Маевка 2 кочо,  Кызыл-Бирлик-3 кочо,  Таш-Мойнок 2 кочо,  Кой-Таш - 4 кочо  жана борбордук кочодо тротуар жазалды 
 

 

 

2-тапшырма. Аткарылган  иштер жонундо  чогулуштарды откоруу, такталарга  маалымат баракчыларды даярдоо жана   илуу

  Ар бир айдын 5 чейин          

4 чогулуш откорулду,

 3 маалымат даярдалды

 

 

 

Багыты: Инфраструктура                                                                                                                                                           

2. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Таш-Мойнок  ААда  таштандыларды  чыгаруунун  начардыгы. Таштандыларды  тогуучу  жай,  таштанды  салуучу  челектер   жок  болгондуктан,  таштандыларды  чыгаруу     уюштурулбаган. Айылдардын  кочолорунун  корку  бузулууда. Айыл  окмотто  атайн техника (ЗИЛ) бар, бирок жергиликтуу  калк    таштанды чыгаруу учун  убагында  толобойт, ошондуктан  таштандылар чыгарылбайт. Чачылган  таштандыларды  мал  жеп,  иттер  чачып,  балдар  жана  чондордун  арасында  ар  турдуу  ооруулар  кобойуудо.

Бенефициарлар:____128  анын  ичинен  аялдары    69__Горное-Маевка,Кызыл-Бирлик,Прохладное,  кой-Таш__айылынын /АА жашоочулары

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Айылдын аталышы Мөөнөттөр        

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык
ААта  таштандыларды  чыгаруу кызматын    уюштуруу

1-тапшырма.

. Айылдарда   таштандыларды  чыгаруунун инфраструктурасын (таштанды тогуучу жай, челектери\аятчалар)    уюштуруу

Горное-Маевка,  Кызыл-Бирлик, Прохладное, 

 Кой-Таш  

март-октябрь  2017 ж

150,0 миң сом

     

Асанкулов Б., -АО нвестиция боюнча адис, Токторалиева Т., АО  ФЭБ  жетекчиси, Айыл башчылар,

1таштанды тогучуу жай уюшулдуу
 

2-тапшырма Таштанды кызматын ующтуруу (толомун акысын макулташуу, чыгаруу графиги, бегиленген орундары), кызмат аткаруу боюнча конкурс ( жеке ишкерлерге) уюштуруу

 

               

_ Багыты: Инфраструктура                                                                                                                                                           

3. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кочолордогу  жарыктын  жетишсиздиги.  Айылдарда  жарык  лампалары  толук  коюлган  эмес,  борбордук  кочолордо  коюлган, бирок жакшы иштебейт.   Калган  ички  кочолорго  жаруктандыруу жок. Кечкисин  жумуштан  жана  сабактан  кайткан  жашоочугарга, окчууларга,студенттерге ден-соолукка жана коопсуздукка коркунуч келтирет

 

Бенефициарлар:________148  анын  ичинен  аялдары   82_Горное-Маевка,Кызыл-Бирлик,Прохладное,Кой-Таш,Таш-Мойнок,Беш-Кунгей  айылынын /АА жашоочулары

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Мөөнөттөр Каржылоо        

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык

АА аыйлдарында борбордук кочолорго жарыктандырууну жаныртуу

1-тапшырма.

Айылдарда жарыктандыруу боюнча изилдоо иштерин уюштуруу

 

 

2-тапшырма. 

 Айылдарда жарыктандырууну орнотуу иштерин жургузуу

 

Горное-Маевка,  Кызыл-Бирлик, Прохладное, 

 Кой-Таш

Беш-кунгей, Тан-Мойнок 

АА

февраль  2017 ж

       

Асанкулов Б. , -АО нвестиция боюнча адис, Токторалиева Т., АО  ФЭБ  жетекчиси, Айыл башчылар,

Жарыктандыруу бонча документтер даярдалды
 

3-тапшырма.

Аткарылган  иштер жонундо  чогулуштарды откоруу, такталарга  маалымат баракчыларды даярдоо жана   илуу

Горное-Маевка,  Кызыл-Бирлик, Прохладное, 

 Кой-Таш

Беш-кунгей, Тан-Мойнок  
Ар бир айдын 5 чейин           3 маалымат даярдалды ( изилдоо, жумуштун  Кой-Таш,Беш-Кунгей,Таш-Мойнокжурушу жа аткарылышы

 

Багыты: Инфраструктура                                                                                                                                                           

4. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Муниципалдык жана жеке-менчик мончолордун  жоктугу. Горный маевка айылдарда  муниципальдык мончонун имараты бар бирок иштебейт. Айылдын тургундары кошуна айылдардагы мончого барууга аргасыз болууда, ал болсо 5-6 чакырым аралыкта болгондуктан озгочо суук мезгилинде ынгайсыз.

Бенефициарлар:____20   анын  ичинен  аялдары  13_Горное-Маевка   айылынын /АА жашоочулары

 

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Айылдын аты  Мөөнөттөр Каржылоо

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык

4 аыйлдарында ички  кочолорун     сапатын   жакшыртуу

1-тапшырма.

Мончонун имаратынын  документтерин аныктоо жана тактоо

2-тапшырма. Муниципалдык мончону иштетуу боюнча конкурс уюштуруу

                 
  3-тапшырма. Аткарылган  иштер жонундо  чогулуштарды откоруу, такталарга  маалымат баракчыларды даярдоо жана   илуу                  

Багыты: Инфраструктура                                                                                                                                                           

5. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Ичкен  суунун  жетишсиздиги. Горное-Маевка айылында ичкен  суу  бар,  бирок  таза  эмес,  филтирлери коюлган эмес. Прохладное  айылында  ичкен  суу  график  менен  берилет. Кээде  жумалап  келбей    калат.   Суу  тутукторунун  баары  эски, бат-бат  жарылып  турат. Беш-Кунгей  айылында СТК (жеке ишкана)   скважинадан  суу  чыгарып,  Матросова   кочосундогу  жашаган  калкка    кун  алыс  суу берет.  Ал  эми  калган  4  кочогу  жашоочуларга  таза  суу  мурунку  суу  системасынан  келет,  бирок  сууну  2-3  кундо  бир  алышат.

Бенефициарлар:___87  анын  ичинен  63 аялдар____Горное-Маевка,Кызыл-Бирлик,Прохладное  айылынын /АА жашоочулары

 

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Мөөнөттөр Каржылоо        

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык
3 аыйлдарга ичичуу суууну сапатуу берууну уюштуруу                  
                   

Багыты: Социалдык кызматтар                                                                                                                                                       

6. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Бала-бакчаларда орундун жетишсиздиги. Аыйл аймакта 3  бала  бакча  бар.  Алардын    экоосу  Горное-Маевка  жана  Беш-Кунгей  айылындагы  бала  бакчалар  бироосу  мектептин  бир  четинен  ачылса,  экинчиси  мектептин    жылуулук  беруучу  жагын  ондоп  ачылган,  кичинекей,  2  группадан  турган  бала бакча.  Ал  эми  Кой-Таш  айылындагы  бала  бакча  Совет  учурундагы  эски  типте  салынган,  болмолору  кичине  бала  бакча. Калган    Кызыл-Бирлик,  Прохладное, Таш-Мойнок  айылдарында  жашоочулардын  саны аз  болгондуктан  бала  бакчалар  жок.

 

Бенефициарлар:_____107  анын  ичинен  65  аялдар__Кой-Таш  айылынын /АА жашоочулары

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Мөөнөттөр Каржылоо        

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык

Кой-таш айылында туптуу бала-бакчаны ачуу

                 
                   

Багыты: Социалдык кызматтар                                                                                                                                                           

7.  Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Айылдарда балдар  ойноочу    аянттардын жоктугу жана начардыгы. Горное-Маевка  жана  Беш-Кунгей  айылдарындагы  бала  бакчадагы  балдар  ойноочу  аянттарчаларда шарт тузулгон эмес ( курай басап кеткен, ойногонго куралдар жок, кум салуунучу кутуча кичинекей). Озунчо ойночуу аятчалар айылдарда жок.

Бенефициарлар:___21  анын  ичинен   17  аялдар__Беш-Кунгей,Горное-Маевка   айылынын /АА жашоочулары

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Мөөнөттөр   Каржылоо

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык
Балдар   ойноочу  аянтты    корктондуруу, жана ачуу                    
                     

Багыты: Инфраструктура                                                                                                                                                           

 

8. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Горная Маевка, Кызыл Бирлик сугат суунун жетишсидиги. Айылдарында  сугат  суунун  келуусу  начар. Суу  келуучу   арыктар  начар  казылган,  суу  нугунун  башы  Ысык-Атадан  келген   жердеги   арыктар  суу  келууго  ылайыктуу  жасалган  эмес.  Ошонун  себебинен  эки  айыл  жабыр  тартып  жатат.  Эки  айылдын  улуш  жерлерине  айдалган  эгиндери,  чопторуно,  короолорундагы   тигилген    жашылчаларына  суу  жетпейт. АВП  булл маселе боюнча жумушун жакшы уюштуралбай жатат.

 

Бенефициарлар:____45  анын  ичинен   29  аялдар__Горное-Маевка,Кызыл-Бирлик  айылынын /АА жашоочулары

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Мөөнөттөр Каржылоо        

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык
Горная Маевка, Кызыл Бирлик айылдарда  сугат суу мен камсыздоо кызматын жакшыртуу                  
                   

Багыты: Социалдык кызматтар                                                                                                                                                       

9. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кой-Таш айылындагы коомдук борбордун (клуб) шартынын начардыгы.  Тегереги  тосулганы  менен,  иш  чаралар  откорулгонго  кошумча  азык  тулук  коюлуучу  кампалар  жок,  дааратканалар шартка жооп бербей,.тегерегине  кокртондурулгон    осумдуктор, гулдор  олтургузулган  эмес. Тосулган  короодун  ичинде  имараттан башка  эч  несе  жок.

 

Бенефициарлар:_______21  анын  ичинен   3  аялдар__Кой-Таш  айылынын /АА жашоочулары

 

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Мөөнөттөр Каржылоо

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык
      ЖБ РБ Донорлор Башка    
Кой-Таш айылындагы коомдук борбордун (клуб) шартынын уюштуруу (кампа, очок куруу, дараткананы ондоо) 1-тапшырма. Коомдук борбордун (клуб) шартынын уюштуруу боюнча (кампа, очок куруу,                 


Багыты: Социалдык кызматтар

  

10. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Беш-Кунгей айылынын почтада элге  шартадын начардыгы, имараты  эски,   сырткы топурактары  эзилип  турат.  Ичи  тар,  пенсия  алганы  келишсе,   ичине   5-6  кишиден  башка  батпайт. Отугучтар, бастырмалар,дараткана  жоктугунан жашоочуларга шарттар тузулгон эмес.

 

Бенефициарлар:______21  анын  ичинен  17  аялдар__Кой-Таш   айылынын. АА жашоочулары

Максаты Тапшымалар / Иш-чаралар Айылдын аталышы Мөөнөттөр Каржылоо        

Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги

  
Күтүлгөн жыйынтык
Почтада элге  шартткарды тузуу (Отугучтар, бастырмалар,дараткана  уюштуруу)

1-тапшырма. Райондук органдарына шартарды тузуугоо ((Отугучтар, бастырмалар,дараткана  уюштуруу) талап кулуу

 

Кой -Таш

 

март-апрель 2017

             
  2 -тапшырма. Аткарылгуучу  иштер жонундо  чогулуш откоруу, такталарга  маалымат баракчыларды даярдоо жана   илуу Кой-Таш

 

март-апрель 2017

5 чейин

             

Багыты: Социалдык кызматтар

  

11. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Бирлик  айылындагы  баштапкы  мектептин  тардыгы. Балдар    башка  айылга  Горная Маевка  айылына  барып  окушат.

 

Бенефициарлар:____26  анын  ичинен  16  аялдар__Кызыл-Бирлик  айылынын.АА  жашоочулары

Максаты

Тапшымалар / Иш-чаралар

Айылдын аталышы Мөөнөттөр Каржылоо       Тараптардын катышуусу  жана жоопкерчилиги Күтүлгөн жыйынтык

 

Почтада элге  шартткарды тузуу (Отугучтар, бастырмалар,дараткана  уюштуруу)

1-тапшырма. Райондук органдарына шартарды тузуугоо ((Отугучтар, бастырмалар,дараткана  уюштуруу) талап кулуу

 

Кой-Таш  

март-апрель 2017

 

       

Кожобергенов С. -АО  башчысы, Сатыбалдиева Г., айыл башчы,

 
    Кой-Таш

Ар бир айдын 5 чейин

           

 

Таш-Мойнок ААнын АӨ башчысы                 _____________________                (аты-жөнү)                Б.Асанкулов

 

«МАКУЛДАШЫЛДЫ»

ДТ лидери «______________»                         ________________________                  (аты-жөнү)_    

ДТ лидери «______________»                             ________________________                    (аты-жөнү)_А.Шарипова

ДТ лидери «______________»                             ________________________                    (аты-жөнү)_Т.Момункулов