Мыйзам чыгаруучулук

  1. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти
  1. Конституция, кодекстер
  • 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы
  • Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, 2016-жылдын 16-майы № 59
  1. Мыйзамдар
  • КР Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” 2016-жылдын 16-майы № 60
  • КР Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, 2016-жылдын 30-майы № 75