Ченемдик укуктук актылар

Таш-Мойнокский айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной муниципальной должности

14.05.22
Таш-Мойнокский айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной муниципальной должности

Постановление

12.01.22
"О разрешении трансформации земельной доли"

Токтом

23.11.21
Таш-Мойнок айыл аймагына муниципальдык ишкана ачуу жонундо

Постановление

23.11.21
О создании муниципального предприятия в Таш-Мойнокском ойылном аймаке

Токтом

09.08.21

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 12

05.08.21
«Таш-Мойнок айыл аймагына муниципалдык ишкана ачуу жөнүндө»

2018-2019 -ж, КР Эсептөө палатасынын актысы

05.04.20
Аламүдүн р\нунун Таш-Мойнок а\өкмөтүнүн 2017-2018-жылдын Жергиликтүү бюджеттин түзүлүшү жана аткарылышына аудит жүргүзүлүшүнүн КР Эсептөө палатасынын актысы

Биргелешкен аракеттер планы (БАП) 2020 ж

15.09.19
БАП 2020 жылга айылдык кенештен бекитилди.
Тиркемеден караныз.

Закон о доступе к информации

20.06.19
Закон о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Репсублики

2020-жылдын бюджети талкулоо

20.06.19
Таш-Мойнок а/а 2020-жылдын Бюджетинин долбоорун талкулоо .