Ченемдик укуктук актылар

2018-2019 -ж, КР Эсептөө палатасынын актысы

05.04.20
Аламүдүн р\нунун Таш-Мойнок а\өкмөтүнүн 2017-2018-жылдын Жергиликтүү бюджеттин түзүлүшү жана аткарылышына аудит жүргүзүлүшүнүн КР Эсептөө палатасынын актысы

Биргелешкен аракеттер планы (БАП) 2020 ж

15.09.19
БАП 2020 жылга айылдык кенештен бекитилди.
Тиркемеден караныз.

Закон о доступе к информации

20.06.19
Закон о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Репсублики

2020-жылдын бюджети талкулоо

20.06.19
Таш-Мойнок а/а 2020-жылдын Бюджетинин долбоорун талкулоо .

Устав Таш-Мойнокского Айыл окмоту

05.06.19
Устав Таш-Мойнокского Айыл окмоту для ознакомления с деятельностью АО

Таш Мойнок айылдык кенешинин 27 чакырымынын кезектеги отурушу. Токтом №19 2019.05.16

03.06.19
Таш Мойнок айылдык кенешинин коомдук комитеттин төрагасы К.Конурбаевдин жана жер боюнча адис Кенжнкозуев А.нын жер үлүшү күтүү тизмесин бекитүү жөнүндө маалымдама

Таш Мойнок айылдык кенешинин 27 чакырымынын кезектеги отурушу. Токтом №18 2019.05.16

03.06.19
Жер тилкесин которууга макулдук беруу боюнча

Таш Мойнок айылдык кенешинин 27 чакырымынын кезектеги отурушу. Токтом №17 2019.05.16

03.06.19
Беш Кунгей айылындагы Табалдиев Карбаластын жер тилкесиндеги генралдык планга озгоруу киргизуу боюнча

Таш Мойнок айылдык кенешинин 27 чакырымынын кезектеги отурушу. Токтом №16 2019.05.16

03.06.19
СООППВ "Беш Кунгей Булактары" жана "Берт Булак" отсчетун кароо жонундо

Таш Мойнок айылдык кенешинин 27 чакырымынын кезектеги отурушу. Токтом №15 2019.05.16

03.06.19
2019-жылдын 1-кварталындагы бюджеттин чыгаша болугунун бекитуу