Жергиликтүү кеңешинин 22.08.2023-жылынын №147 токтому

30 Января 2024

Кой-таш айылы, Мурзалиева көчөсүнүн (мурунку Западная) No б/н дареги
боюнча генпланына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө макулдук берилди.
Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирилди.
 Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө төрайымдын орун басары
В.Чылпакбаевага жүктөлдү

Файлы:
  1. №147.PDF (579.40 KB)