Жарыялар

Таш-Мойнокский айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной муниципальной должности:

14.05.22
Таш-Мойнокский айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной муниципальной должности:

Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн 2019- жылдын социалдык-экономикалык планынын аткарылышы

27.01.20
“ТАШ-МОЙНОК АЙЫЛ ӨКМӨТҮНҮН 2019-ЖЫЛДЫН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ПЛАНЫНЫН АТКАРЫЛЫШЫНЫН ОТЧЕТУН УГУУ"

Жергиликтүү демилгелерди каржылоого жарыяланган конкурс

07.12.19
"Бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү;
Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу » максатында айыл окмоту жана Онуктуруу саясат институту конкурс откоруп жатат.

2020-жылдын бюджети талкулоо

08.06.19
Таш-Мойнок а/а 2020-жылдын Бюджетинин долбоорун талкулоо .

Презентация ПСЭР 2018 Аткаруусу

25.02.19
Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн 2018-жылдын социалдык-экономикалык планынын аткарылышы

2018-жылдын жыйынтыгы боюнча айылдык жыйын

20.01.19
Жыйындын жүрүшүндө Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы Асанкулов Бекбосун өткөн жылдын натыйжалары жана 2019-жылдын пландары тууралуу айтып берет.