Жергиликтүү кеңешинин 22.08.2023-жылынын №161 токтому

30 Января 2024

Жалпы Билим берүү мекемелерине иш-чараларды уюштуруу

Файлы:
  1. №161 22.08.2023.PDF (735.60 KB)