Жергиликтүү кеңешинин 23.08.2023-жылынын №189 токтому

30 Января 2024

1. Кой-Таш айылы, Аблесов С. көчөсүнүн No 124/3 (идент No 7-01-17-1002-
0897) дареги боюнча генпланына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө макулдук
берүү тууралуу Таш-Мойнок айыл өкмөтүнө өтүнүч берилди..
2. Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирсин.  Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө төрайымдын орун басары
В.Чылпакбаевага жүктөлдү

Файлы:
  1. №189 23.11.23.PDF (680.30 KB)