Жергиликтүү кеңешинин 22.08.2023-жылынын №165 токтому

30 Января 2024

Горная-Маевка айылы, Насип уулу Садырбек көчөсүнөн 0,20 өлчөмүндөгү
жер тилкесин Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн мунициипалдык менчигине
кабыл алууга макулдук жана өтүнүч берилди.
Горная-Маевка айылы, Насип уулу Садырбек көчөсүнөн 0,20 өлчөмүндөгү
жер тилкесине кичи-футбол аянтчасын салуу тууралуу Таш-Мойнок айыл
өкмөтүнө макулдук жана өтүнүч берилди.
Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирсин.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө төрайымдын орун басары
В.Чылпакбаевага жүктөлдү

Файлы:
  1. №165 22.08.2023.PDF (704.90 KB)
  2. №165 22.08.2023.PDF (704.90 KB)