П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 12

05 Августа 2021

Очередное заседание Таш-Мойнокского айылного кенеша 28 созыва

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  12

« 27 »   июль  2021-ж.                                                             с.Беш-Кунгей

«Таш-Мойнок айыл аймагына муниципалдык ишкана ачуу жөнүндө»

 

 

         Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу ѳз алдынча башкаруу» мыйзамынын 14-беренесинин негизинде,   Горная - Маевка айыл башчысы А.Аджикеевдин  кайрылуусун   талкууга алып жана отурумдун протоколунун негизинде, Таш-Мойнок айылдык кеӊеши

 

Токтом кылат:

Таш-Мойнок айыл аймагына караштуу «Таш-Мойнок Таза булагы» аттуу муниципалдык ишкана ачылсын.
«Таш-Мойнок Таза булагы» муниципалдык ишканасынын Уставы бекитилип, Чүй-Бишкек терииториалдык юстиция башкармалыгынан каттоодон өткөрүлсүн.
«Таш-Мойнок Таза булагы» муниципалдык ишканасынын башчысы болуп Аджикеев Аманбек Савыралиевич  бекитилсин.
Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Таш-Мойнок айылдык Кенешинин төрагасынын орун басары В.Чылпакбаевага жүктөлсүн.