Токтом

09 Августа 2021

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ЧҮЙ ОБЛАСТЫНЫН

АЛАМҮДҮН РАЙОНУНУН

ТАШ-МОЙНОК АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ

   КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

            ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

       АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН

ТАШ-МОЙНОКСКИЙ АЙЫЛНЫЙ                                         КЕНЕШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 чакырылыштагы Таш-Мойнок айылдык кеӊешинин кезектеги отуруму

 

Т О К Т О М    №  12

« 27 »   июль  2021-ж.                                                             Беш-Кунгей  а.

«Таш-Мойнок айыл аймагына муниципалдык ишкана ачуу жөнүндө»

 

 

         Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу ѳз алдынча башкаруу» мыйзамынын 14-беренесинин негизинде,   Горная - Маевка айыл башчысы А.Аджикеевдин  кайрылуусун   талкууга алып жана отурумдун протоколунун негизинде, Таш-Мойнок айылдык кеӊеши

 

Токтом кылат:

Таш-Мойнок айыл аймагына караштуу «Таш-Мойнок Таза Булагы» аттуу муниципалдык ишкана ачылсын.
«Таш-Мойнок Таза Булагы» муниципалдык ишканасынын Уставы бекитилип, Чүй-Бишкек аймактык юстиция башкармалыгынан каттоодон өткөрүлсүн.
«Таш-Мойнок Таза Булагы» муниципалдык ишканасынын директору  болуп Аджикеев Аманбек Савыралиевич  бекитилсин.
Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Таш-Мойнок айылдык Кенешинин төрагасынын орун басары В.Чылпакбаевага жүктөлсүн.

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ЧҮЙ ОБЛАСТЫНЫН

АЛАМҮДҮН РАЙОНУНУН

ТАШ-МОЙНОК АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ

   КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

            ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

       АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН

ТАШ-МОЙНОКСКИЙ АЙЫЛНЫЙ                                         КЕНЕШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередное заседание Таш-Мойнокского айылного кенеша 28 созыва

 

П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е №  12

« 27 »   июля  2021-г.                                                              с. Беш-Кунгей

«О создании муниципального предприятия в

Таш-Мойнокском айылном аймаке»

 

В соотвествии со ст. 14 Закона Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, обсуидив обращение айыл башчы села Горная-Маевка Аджикеева А. И на основании протокола заседания, Таш-Мойнокский айылный кенеш:

 

П О С Т А Н О В И Л :

 

Создать при Таш-Мойнокском айыл өкмөтү муниципальное предприятие “Таш-Мойнок Таза Булагы”
Утвердить Устав муниципального предприятия “Таш-Мойнок Таза Булагы”  и зарегистрировать в Чуй-Бишкекском территориальном управлении юстиции.
Назначить директором  муницпального предприятия “Таш-Мойнок Таза Булагы” Аджикеева Аманбек Савыралиевича.
  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя  В.Чылпакбаеву.

 

 

 

 

 

 

 

                                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

                                       ЧУЙ ОБЛАСТЫНЫН

                                       АЛАМҮДҮН РАЙОНУНУН

ТАШ-МОЙНОК АЙЫЛ ӨКМӨТҮ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН

ТАШ-МОЙНОКСКИЙ  АЙЫЛ ОКМОТУ

 

 

 

 

 

 

БУЮРМА

« 28 »  июля 2021-ж    №  127

Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн «Таш-Мойнок Таза Булагы» муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө

         Таш-Мойнок айыл аймагынын жашоочуларын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу максатында Горная-Маевка айылынын айыл башчысы А.Аджикеевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Таш-Мойнок айылдык кеӊешинин 2021-жылдын 27-июлунда кабыл алынган  № 12 токтомунун негизинде

Айыл аймагында  «Таш-Мойнок Таза Булагы» муниципалдык ишканасы  түзүлсүн. Ишкананын толук фирмалык аталышы мамлекеттик тилде: «Таш-Мойнок  Таза Булагы» муниципалдык ишканасы. Расмий тилде: Муниципальное предприятие «Таза-Мойнок Таза Булагы». Кыскартылган фирмалык аталышы: мамлекеттик тилде: «Таш-Мойнок Таза Булагы», расмий тилде «Таш-Мойнок Таза Булагы» деп аталсын. Кайра катталган убактысы - 19.10.2009 жылы.
Муниципалдык ишкананын уюштуруучусу болуп:  Таш-Мойнок айылдык округунун Таш-Мойнок айыл өкмөтү Аламүдүн району Чүй облусу  аталсын.  Жайгашкан дареги:   Чүй обласы, Аламүдүн району, Таш-Мойнок айылдык аймагы, Кой-Таш айылы, Аблесова көчөсү № 53.
 Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн р/счет: 4403011001001708 БИК: 440001 ИНН 03112199601270  код ОКПО 20196784.
 Муниципалдык ишкананын юридикалык дареги аныкталсын: Чүй обласы, Аламүдүн району, Таш-Мойнок айылдык аймагы, Кой-Таш айылы, Аблесова көчөсү № 53.
Муниципалдык ишкананын Уставы бекитилсин жана  Чүй-Бишкек аймактык юстиция Башкармалыгынан мамлекеттик каттоодон өткөрүлсүн.
«Таш-Мойнок Таза Булагы» иуниципалдык ишкананын директору  болуп Аджикеев Аманбек Савыралиевич бекитилсин.
Токтомдун аткарылышын өз көзөмөлүмө   калтырам.