Жергиликтүү кеңешинин №36 27.12.2021ж. токтому

30 Января 2024

Генералдык планга өзгөртү киргизүү тууралуу

Файлы:
  1. toktom№36,27.12.2021.PDF (582.10 KB)