Жергиликтүү кеңешинин 29.12.2021-жылдын №38 токтому

30 Января 2024

Генералдык планга өзгөртүү киргизүү тууралуу.
У.С.Дуйшенованын арызы боюнча генералдык планга өзгөрүү киргизүү токтому

Файлы:
  1. toktom№38,29.12.2021.PDF (584.10 KB)