Жергилитүү кеңешинин 11.11.2021-жылдын №32 токтому

30 Января 2024

Жерди которууга (трансформацияга) уруксат берүү.
Таш-Мойнок айыл аймагындагы "Кулун"жергесинде жайгашкан 20сото жерди трансформациялоо

Файлы:
  1. toktom№32,11.11.2021.PDF (665.00 KB)