Жергиликтүү кеңешинин 19.04.2022-жылдын №59 токтому

30 Января 2024

1.Таш-Мойнок айыл өкмөтүнө Кой-Таш айылы, С.Аблесов көч., No 29, 29/1,
29/2, 29/3 , ( идент. номер No 7-01-17-1001-0949, 7-01-17-1001-0950, 7-01-17-
1001-0951, 7-01-17-1001-0952) дарегинде жайгашкан Тавалдиев Эдиль
Бахтияровичке таандык турак жер тилкелери боюнча айылдын генералдык
планына өзгөртүү киргизүү өтүнүчү берилди.
2. Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирилди.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык Кеңештин
төрагасынын орун басары В.Чылпакбаевге жүктөлдү.

Файлы:
  1. toktom№59,19.04.2022.PDF (637.90 KB)