Жергиликтүү кеңешинин 19.04.2022-жылдын №62 токтому

30 Января 2024

1.Беш-Күңгөй айылы, 10,58 га, Чыныбаев Сагалы көч., No72 дарегинде
жайгашкан Бектуров Нурлан Бектуровичке таандык турак-жай имаратын
бала бакчага өзгөртүүгө макулдук берип, өтүнүч Таш-Мойнок айыл
өкмөтүнө берилет.
2. Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирди

Файлы:
  1. toktom№62,19.04.2022.PDF (599.10 KB)