Жергиликтүү кеңешинин 19.04.2022-жылдын №64 токтому

30 Января 2024

1. Таш-Мойнок айыл аймагынын No405 контурундагы Табалдиев Азамат
Бердигуловичке – 0,60 га; Табалдиев Эрнис Туралиевич – 0,36 га; Асанкулов
Бекжан Сатаркулович – 0,68 га. жеке менчигине таандык жайгашкан жалпы
аянты 1,64 га жер участогун (чөп чабынды) “Айыл чарба багытындагы
жерлер” категориясынан “Өнөр жай жерлери, транспорт, коммуникациялар,
энергетика, коргоо жана башка» багыты» категориясына өнөр жай
объектилерин жайгаштыруу үчүн макулдук берилсин.
2. Таш-Мойнок айыл аймагынын No405 контурундагы Табалдиев Азамат
Бердигуловичке – 0,60 га; Табалдиев Эрнис Туралиевич – 0,36 га; Асанкулов
Бекжан Сатаркулович – 0,68 га. жеке менчигине таандык жайгашкан жалпы
аянты 1,64 га жер участогун (чөп чабынды) “Айыл чарба багытындагы
жерлер” категориясынан “Өнөр жай жерлери, транспорт, коммуникациялар,
энергетика, коргоо жана башка» багыты» категориясына өнөр жай
объектилерин жайгаштыруу үчүн Таш-мойнок айыл өкмөтүнө өтүнүч
берилет.
3. Бул токтомдун аткарылышы Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы
Б.Асанкуловго жүктөлсүн

Файлы:
  1. toktom№64,19.04.2022.PDF (757.60 KB)