Жергиликтүү кеңешинин 23.11.2023-жылдын №188 токтому

30 Января 2024

Беш-Күнгөй айылы, Сагыналиев А. көчөсүнүн No 2 (идент No 7-01-17-
1002-1090) дареги боюнча генпланына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө макулдук
берүү тууралуу Таш-Мойнок айыл өкмөтүнө өтүнүч берилди.
Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирилди.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө төрайымдын орун басары
В.Чылпакбаевага жүктөлдү

Файлы:
  1. toktom№188,23.11.2023.PDF (627.70 KB)