Жергиликтүү кеңешинин 29.06.2023-жылынын №131 токтому

30 Января 2024

Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясына  каттоо жөнүндө мыйзамына ылайык каттоо боюнча иш чаралар

Файлы:
  1. №131 токтом 29.06.2023.PDF (542.50 KB)