Жергиликтүү кеңешинин 22.08.2023-жылынын №154 токтому

30 Января 2024

 Кой-Таш айылы, Аблесов көч. No 44а дареги боюнча айылдын
генпланына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө Таш-Мойнок айыл өкмөтүнө
макулдук жана өтүнүч берилди
Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирилди
\Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө төрайымдын орун басары
В.Чылпакбаевага жүктөлдү

Файлы:
  1. №154.PDF (613.50 KB)