2018-ЖЫЛДЫН БЮДЖЕТИНИН ДОЛБООРУ БОЮНЧА КООМДУК УГУУ

12 Декабря 2018

Угуунун эрежелери 

 • Угуу учурунда тынч отургула.
 • Регламентти сактагыла.
 • Тема боюнча сүйлөгүлө.
 • Сунуштар жөнүндө алдын-ала айткыла.
 •  Сунушуңарды жазгыла.
 • Телефондорду өчүргүлө

Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн бюджети кайсы кирешелерден турат 

Жалпы мамлекеттик салыктар

  Киреше салыгы

  Ыктыярдуу патентөө

  Бирдиктүү салык

  Сатуудан түшүүчү салык

  Жаратылыш кендерин колдонуудан түшкөн салык

Жергиликтүү салыктар

  Жер салыгы

  Мүлк салыгы

Салык эмес кирешелер

  Кайра бөлүштүрүү фондунун (ФПС) аренда акысы

  Муниципалдык мүлктү башкаруудан киреше

  Таштандыларды чыгаруудан түшкөн киреше

  Башка салык эмес кирешелер

                    Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү

—Коомдук тартип

—Билим берүү
—Саламаттык сактоо
—Социалдык камсыздоо
—Туракжай чарба

                        жалпы мамлекеттик кызматтар
                           6465,6  мин сом

 

 • Эмгек акы фондусу  4135,5 мин сом
 • Атайын салык                   160,0 мин сом
 • Орточо эмгек акысы      7.0 мин сом,
 • Кызматтык автого  100,0  мин сом,
 • Кызматтык сапарларга   100,0  мин сом,
 • Резервный фонд   130,1  мин сом
 • Байланыш кызматтары  135,0 мин сом
 • Жабдууларды сатып алууга 1705,0 мин сом  

                                Мамлекеттик коргоо –
                                    90,0 мин сом

 

 • Электрэнергия            60,0 мин сом,
 • Канцелярдык товар              60,0 мин.сом,
 • Башка тейлоо  интернет кызматтарына,           135,0  мин сом
 • Резервдик фонд           130,0 мин сом
 • Таштандыларды чыгарууга  бензин алууга                       100,0 мин сом       
 • Баннерлерге                20,0 мин сом.
 •  Компьютелерди ондоо жана башка    чыгымдарга                  150,0,мин.сом, 
 • Башка чыгымдар         245,0 мин сом

                              БИЛИМ БЕРҮҮ
                             – 3247,7мин сом

 

 • Электрэнергиясына  1091,6 мин.сом,
 • Жылытууга (көмур)  600 мин.сом,
 • Транспортук чыгымдарга                    80,0 мин сом 
 • Жайкы  ремонтко кетүүчү чыгымдардын суммасы             209,0 мин сом 
 • Тамак –ашка              750,0 миң сом
 • Ж.Б чыгашаларга                         517,1 мин сом

                  жалпы мамлекеттик кызматтар 6465,6  мин сом

 

 • Эмгек акы фондусу  4135,5 мин сом
 • Атайын салык                   160,0 мин сом
 • Орточо эмгек акысы      7.0 мин сом,
 • Кызматтык автого  100,0  мин сом,
 • Кызматтык сапарларга   100,0  мин сом,
 • Резервный фонд   130,1  мин сом
 • Байланыш кызматтары  135,0 мин сом
 • Жабдууларды сатып алууга 1705,0 мин сом