Бюджеттин аткарылышы (2019 жыл)

22 Марта 2020

Назарыңызга жергиликтүү жамааттын 2019 жылга Жарандык бюджеттин аткарылышын сунуштайбыз. Бул документ жергиликтүү бюджеттин ачык-айкындуулугун камсыз кылуу үчүн, Жарандык бюджет жергиликтүү бюджет кайсы булактардан түзүлүп, кандай максаттарга жумшалып жатканын, Бюджеттик процесстин ачык-айкындуулугу жана бул процесске бардык кызыкдар адамдардын катышуусу жарандык коомго жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жамаатты өнүктүрүүдө артыкчылыктуу багыттарды биргелешип, мурдагыдан да натыйжалуу аныктоого жардам берет. Жарандык бюджет кеңири коомчулукка даректелет. Бюджеттик каражатты түзүүгө, бөлүштүрүүгө жана пайдаланууга тиешелүү болгон, түшүнүктүү, кыска, керектүү маалыматтар камтылган.

/upload/image/chart.pdf

/upload/image/chart.pdf

/upload/file/GKX.pdf

/upload/file/racxodi_2.pdf

/upload/file/doxod_2.pdf

/upload/file/doxod.pdf

/upload/file/cotsfond.pdf

/upload/file/doxod_3.pdf

/upload/file/AUP.pdf

аупа