Каарып калган жана авариялык абалга келген бак дарактарды тазалоо